Görev Bölgemizde Öğrenim Gören Ve Askerlik Yükümlülüğü Olan Öğrencilere Duyuru

Burgaz Başkonsolosluğu 09.12.2013
1. Resmi Gazetede 03 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6318 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişiklikler çerçevesinde, yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri değişikliğe uğramıştır.

2. Bu kapsamda öğrenimleri devam eden öğrenciler
in askerlikleri 29 yaşını geçmemek kaydıyla azami eğitim sonuna kadar, mezun olamayanların ise 29 yaş sonuna kadar ertelenebilecektir. (Azami eğitim süreleri; hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllıklar için 4 yıl, 3 yıllıklar için 5 yıl, 4 yıllıklar için 7 yıl, 5 ve üzeri için 9 yıldır)

3. Yasada yapılan yeni değişikliklere göre, ilk defa öğrenci dosyası açtıracak öğrencilerin veya öğrenci dosyası açtırmış ancak 2012-2013 eğitim yılında öğrenci belgesi ibraz etmemiş öğrencilerin 2013/2014 eğitim yılına ait öğrenim belgelerine (“uvereniye”) istinaden yapılacak erteleme işlemlerinde “Tebliğ-Tebellüğ Belgesi ve Taahhütname” düzenlenmesi ve şahsen imzalanması gerekmektedir.

4. 2013-2014 eğitim yılına ait öğrenci belgelerinin içeriğinde bulunması gereken bilgiler:

-Adı Soyadı
(Bulgaristan vatandaşlığı bulunanlar, öğrenci belgesine bulgar ismiyle birlikte Türk ismini de yazdırabilir. Sadece Bulgar ismiyle ibraz edilen öğrenci belgesine isim denklik belgesi eklenmesi zorunludur.)
-Okula ilk kayıt tarihi (Gün/Ay/Yıl)
-Öğrenim gördüğü sınıf (örneğin; “hazırlık sınıfı, 1.Sınıf, 2.sınıf” şeklinde)
-Fakülte numarası
-Eğitim dönemi (örneğin; “2013-2014 eğitim yılı” şeklinde)
-Eğitim gördüğü bölüm
-Mühür ve İmza

5. Öğrenci belgeleri Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığından onaylı ve Türkçeye çevirisi ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen teslim edilecek. Öğrenci belgelerinde karalama, kalem değişikliği, silinti, kazıntı ve üzerinde oynama bulunması halinde kabul edilmeyecektir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17.00

Konsolosluk İşlemleri Başvuru : 09:00 - 12:00
5.3.2018 Bulgaristan Milli Günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 İşçi Bayramı
7.5.2018 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2018 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı’nın ilk günü
21.8.2018 Kurban Bayramı’nın ilk günü
6.9.2018 Birleşme Günü
24.9.2018 Bağımsızlık Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2018 26.12.2018 Noel
31.12.2018 1.1.2019 Yeni yıl arifesi ve Yılbaşı
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü