Sayin Başbakanimiz Recep Tayyip Erdoğan’in 1915 Olaylarina İlişkin Mesajinin Gayriresmi Bulgarca Tercümesi

Burgaz Başkonsolosluğu 25.04.2014

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZUN DUYURUSU


" Съобщение на Генералното консулство


ПОСЛАНИЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
РЕДЖЕП ТАЙИП ЕРДОГАН ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА ОТ 1915 Г.

24 април има особено значение за нашите граждани от арменски произход и за всички арменци по света и дава чудесна възможност за свободно споделяне на мнения върху значението на историческото събитие.

Безспорно е, че последните години на Османската империя са били труден период, изпълнен със страдания за турски, кюрдски, арабски, арменски и милиони други османски граждани, независимо от тяхната религиозна или етническа принадлежност.


Всеки обективен и справедлив подход към тези въпроси, изисква разбиране на всички страдания, понесени през този период, без значение на етническата или религиозна

принадлежност.

Разбира се, нито йерархизирането, съпоставянето или съревноваването на болката няма никакво значение обекта на страданието.

Както казват нашите предци: „Огънят гори там, където падне“.

Задължение на всеки човек е да се отнесе с разбиране и съчувствие към паметта за страданията на арменците и на всички други граждани на Османската империя от този период.

Свободното изразяването на различни мнения и мисли в Турция за събитията от 1915 г. е изискване на съвремието,
плурализма и на култура за демокрация.

Някои среди могат да възприемат тази среда на свободно изразяване в Турция, като възможност за отправяне на обидни, болезнени и дори провокативни твърдения и обвинения.

Ако различните дискурси ще способстват за по-доброто разбиране на историческите събития с техните правни аспекти и за трансформирането на разочарованията в приятелство, естествено е разногласията в дискурсите да бъдат възприети със съпричастност и толерантност и подобен подход да се очаква от всички страни.Република Турция ще продължи да разисква всяка идея със зрял подход в съответствие с общоприетите правни норми.

Независимо от това, недопустимо е събитията от 1915 г. да се използват като оправдание за враждебност срещу Турция, както и превръщането на този проблем в предмет за политически конфронтация.


Събитията случили се по време на

Първата световна война са наша обща болка. Оценяването на този болезнен период от историята чрез справедливата перспектива на паметта е хуманна и научна отговорност.


Преживените събития с нехуманни последици, каквато е депортацията по време на Първата световна война, когато милиони хора от всички религии и етноси губят живота си, не бива да пречат на турците и арменците да изпитват съчувствие един към друг и да установят човешки отношения помежду си.

В днешно време извличането на вражда от историята и създаването на ново противопоставяне е неприемливо, също така не е полезно и за изграждането на общото ни бъдеще.

Духът на епохата налага диалогичност въпреки различията, изслушване с цел разбиране на отсрещната страна, търсене на пътища за помирение, осъждане на омразата и превръщане на толерантността и уважението в идеал.В този дух, Република Турция отправи призив за създаване на съвместна историческа комисия, с цел провеждане на научно изследване на събитията от 1915 г. Този призив все още е валиден. Съвместната работа на турски, арменски и международни историци би имала голяма роля за хвърлянето на светлина на събитията от 1915 г. за правилното разбиране на историята.

В тази връзка, архивите ни са отворени за всички изследователи. Днес, стотици хиляди документи, намиращи се в архивите ни са предоставени в услуга на историците.

Турция, като страна, която гледа с увереност към бъдещето, винаги е подкрепяла научните и обстойни изследвания, с цел правилното тълкуване на историята. Хората от Анадола, които независимо от етническия си и религиозен произход са живели заедно в продължение на векове, създавали са общи ценности във всяка една област като изкуството и дипломацията, държавната администрация и търговията, днес продължават да имат същата способност за изграждане на едно ново бъдеще.

Надеждата и вярата ни е, че народите на древна и уникална география, които споделят сходни обичаи и нрави, ще могат да разговарят помежду си зряло за миналото и да си спомнят заедно за загубите си по достоен и за двете страни начин.
Вярваме, че арменците, загубили живота си в началото на 20-ти век почиват в мир. Поднасяме съболезнованията си на техните внуци.

Отдаваме почит и уважение на всички османски граждани, които са загубили живота си в същия период при сходни условия, независимо от етническата им или религиозна принадлежност."


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17.00

Konsolosluk işlemleri başvuru saatleri haftaiçi hergün 09:00 - 12:00 arasındadır.
31.12.2020 1.1.2021 Yeni Yıl Arifesi ve Yılbaşı
3.3.2021 3.3.2021 Bulgaristan Milli Günü
30.4.2021 3.5.2021 Paskalya
4.5.2021 4.5.2021 İşçi Bayramı
6.5.2021 6.5.2021 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramının İlk Günü
24.5.2021 24.5.2021 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramının İlk Günü
6.9.2021 6.9.2021 Birleşme Günü
22.9.2021 22.9.2021 Bağımsızlık Günü
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2021 28.12.2021 Noel