DÖVİZLA ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER, 18.1.2021

Dövizli askerlik işlemleri hakkında bilgi:

● Yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süreyle bir fiil 1095 gün işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı olarak yabancı bandıralı bir gemide çalışan vatandaşlarımız, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde dövizle askerlik yapma hakkından yararlanabilirler.

● Yurtdışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanların en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, fiilen çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik başvuruları kabul edilir.

● Yurtdışında en az üç yıl süre ile fiilen ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığı olanlar (T.C.Nüfus kayıtlarında Bulgar vatandaşlığı ve Bulgar ismi kaydı olanlar) Bulgar pasaportu ve Bulgar Kimlik Kartı ile müracaat etmeleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzak eğitimi almaları yeterlidir. Aşağıda kayıtlı evrakları getirmelerine gerek yoktur.

● Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olanların T.C. nüfusKayıtlarında Bulgaristan vatandaşlığının ve Bulgaristan kimlik kartında geçen isminin yazılı olması zorunludur. T.C. nüfus kayıtlarında Bulgaristan vatandaşlığı ve Bulgar ismi bulunmayanlar Başkonsolosluğumuz randevu sisteminden "vatandaşlık" bölümünden randevu alarak, Türkçe tercümeli apostilli doğum belgesi, anne ve babasının isim denklik belgeleri ve Bulgaristan kimlik kartı tercümesiile birlikte müracaat ederek nüfus kayıtlarına işlenmesini sağlayacaklardır.

İşçi – İşveren – Serbest Meslek Sahibi veya bir sanatı icra eden ve sadece Türk vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızdan Milli Savunma Bakanlığınca verilen uzaktan eğitimi alanlar için gerekli şartlar ve belgeler;

● Milli Savunma Bakanlığınca verilen uzaktan eğitiminin alınması (eğitimin alınıp alınmadığı sistemden kontrol edilecek)

● 2 adet fotoğraf

● Nüfus cüzdanı - 1 adet fotokopi

● Süresi geçerli olan oturum izni – Bulgaristan kimlik kartı – Türkçe tercüme

● Geçerli süresi olan Umuma Mahsus T.C.Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfa fotokopileri

● E-devlet sisteminden sigortalı olduğu yıllara ait Türkiye Giriş-Çıkış kayıtları

•Oturum izni Bulgaristan vatandaşı ile evlilik üzerinden alınmış ise Evlilik Belgesi – Türkçe tercüme

Bunlara ilave olarak,

Sadece Türk vatandaşlığı olanlar için - İşveren ise;

● Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından Apostil onaylı firma faaliyet belgesi (Sayfa sonunda örneği eklidir.) -Türkçe tercümesi

● Firmanın Vergi Dairesine kayıtlı veya borcu olup olmadığını gösteren belge – Türkçe tercümesi

• Sigorta primlerinin 3 yıl yatırıldığına dair sigorta kurumundan alınan belge – Türkçe tercümesi (emeklilikle ilgili ödenen sigortalarının aylara göre dökümü- bu belgenin sadece baş sayfasının tercüme edilmesi yeterlidir.)(Bulgaristan Sigorta Kurumundan internet üzerinden sigorta bilgilerine bakılmak üzere isme alınacak özel şifre ile Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi halinde, sigorta kurumundan belge alınmasına gerek yoktur.)

Sadece Türk vatandaşlığı olanlar için - İşçi ise;

● Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından Apostil onaylı Çalıştığı Firmanın Faaliyet Belgesi (Sayfa sonunda örneği eklidir.) – Türkçe tercümesi

● Çalıştığı Firma ile yapılan iş sözleşmesi – Türkçe tercümesi

● Çalıştığı Firmada halen çalıştığına dair yazı (Örneği sayfa sonunda eklidir.) – Türkçe tercümesi

● Sigorta primlerinin 3 yıl yatırıldığını gösteren sigorta kurumundan alınan belge – Türkçe tercümesi (emeklilikle ilgili ödenen sigortalarının aylara göre dökümü – bu belgenin sadece baş sayfasının tercüme edilmesi yeterlidir.)(Bulgaristan Sigorta Kurumundan internet üzerinden sigorta bilgilerine bakılmak üzere isme alınacak özel şifre ile Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi halinde, sigorta kurumundan belge alınmasına gerek yoktur.)

● Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden “T.C.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı siteye giriş yaparak uzaktan eğitim sistemini sonuçlandırmak zorundadırlar.

•Dövizle askerlik işlemi içinwww.Konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gereklidir. Randevusuz müracaat kabul edilmez.

● Bulgarca yazılı olan bütün belgelerin Başkonsolosluğumuza kayıtlı tercümanlar tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. (Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanların listesisayfa sonunda eklidir.)

● Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yapılan müracaatlarda istenilen belgeler esastır.
Başkonsolosluğumuz bunlara ilave olarak ek belgeler talep edebilir.

● Döviz Askerlik Hizmetinden yararlanma bedeli 4.480 Euro'dur (4.402,27 euro dövizle askerlik bedeli+ 77,73 euro banka transfer bedeli)

● MSB tarafından uzaktan eğitim aldıkları tespit edilenlerin başvuru evrakları Başkonsoloslukta incelendikten sonra, dövizle askerlik hizmeti yapmaya hak kazananlardan 4.480 euro tahsil edilir.

● Başvuru işlemleri sonuçlananlar, askerlik hizmeti yapmış sayılır ve "askerlik hizmeti yerine getirmiştir" belgesi almaya hak kazanırlar. Sözkonusu belge e-Devlet üzerinden alınabilir.

Gemi adamı statüsünde dövizli askerlik hakkında bilgi:

● Geminin donatanı veya vekili ya da gemiyi işleten yabancı ülkede kurulu şirket tarafından tanzim
edilerek onaylanmış iş sözleşmesi.

● Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi
adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesi- 1 adet fotokopi

● Gemi Personel Listesi (Crew List)

● Gemi Kayıt Belgesi (Certificate of Registry)

● Nüfus cüzdanı – 1 adet fotokopi

● Umuma mahsus T.C. Pasaportu – 1 adet fotokopi

● Varsa yabancı ülke pasaportu - 1 adet fotokopi

●2 adet Fotoğraf

● Daha önce yurtdışından askerlik ertelemesi yapılmış ise erteleme belgelerinin örnekleri (varsa)

● Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden “T.C.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı siteye giriş yaparak uzaktan eğitim sistemini sonuçlandırmak zorundadırlar.

●Talep edilen belgeler hali hazırda çalışılan yabancı bayraklı gemiye ait olacaktır. Geçmişte 1095 gün çalıştığını ispata yarayan belgeler (kontratlar, hizmet belgeleri, personel listesi, gemi cüzdanı fotokopileri, varsa endorsement vb.) başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur. Geçmiş çalışılan günlere ait belgeler mevcut değilse, başvurunun yapıldığı konsolosluk haricinde erteleme yapılmışsa, bir dilekçe ile erteleme yapılan konsolosluklardan dosyalarının getirtilmesi talep edilecektir.

● Gemi Adamı statüsünde dövizle askerlik hizmetine müracaatlarda istenilen belgeler esastır.

Başkonsolosluğumuz bunlara ilave olarak ek belgeler talep edebilir.

● Gemi yabancı bayraklı olsa dahi Türkiye’de kurulu şirketlerin işlettiği gemilerde çalışanların dövizle askerlik hizmetine müracaatları kabul edilmez.

● Gemi Adamı statüsünde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Başkonsolosluğumuza müracaatlar şahsen yapılır.

(Halen çalıştığını gösteren belgelerle birlikte çalıştığı gemiyle limandan giriş yaparak, uçak yoluyla veya karayoluyla müracaat edilebilir.)

● Döviz Askerlik Hizmetinden yararlanma bedeli 4.480 Euro’dur.(4.402,27 euro dövizle askerlik bedeli + 77,73 euro banka transfer bedeli)

● MSB tarafından uzaktan eğitim aldıkları tespit edilenlerin başvuru evrakları Başkonsoloslukta incelendikten sonra, dövizle askerlik hizmeti yapmaya hak kazananlardan 4.480 euro tahsil edilir.

● Başvuru işlemleri sonuçlananlar askerlik hizmeti yapmış sayılır ve "askerlik hizmeti yerine getirmiştir" belgesi almaya hak kazanırlar. Sözkonusu belge e-Devlet üzerinden alınabilir.


İlgili Dosyalar

Firma faaliyet belgesi - örnek.pdf

Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercümanlar.docx

Halen çalıştığına dair yazı örneği.pdf

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17.00

Konsolosluk işlemleri başvuru saatleri haftaiçi hergün 09:00 - 12:00 arasındadır.
31.12.2020 1.1.2021 Yeni Yıl Arifesi ve Yılbaşı
3.3.2021 3.3.2021 Bulgaristan Milli Günü
30.4.2021 3.5.2021 Paskalya
4.5.2021 4.5.2021 İşçi Bayramı
6.5.2021 6.5.2021 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramının İlk Günü
24.5.2021 24.5.2021 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramının İlk Günü
6.9.2021 6.9.2021 Birleşme Günü
22.9.2021 22.9.2021 Bağımsızlık Günü
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2021 28.12.2021 Noel