Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

"8.uluslararasi Türk Kültürü Kongresi: Kültürel Miras" , 02.08.2012

DUYURU

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezince, dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Kongrelerinin sekizincisi, “Kültürel Miras” konusuna ayrılmıştır. Kongre, 24-27 Ekim 2013 tar
ihlerinde “2013 Türk Dünyası” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti” ilan edilen Eskişehir’de yapılacaktır.

"8.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi : Kültürel Miras"a ilişkin detaylı bilgiye ve katılım formlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Kongreye katılmak isteyenler katılım formlarını 15 Aralık 2012 tarihine kadar e-posta veya posta ile Atatürk Kültür Merkezine göndermeleri gerekmektedir.

Link web adresi :
http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Duyurular&DuyuruNo=156