Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bulgaristan'daki Yüksek Öğretim Kurumlarından Alınan Diplomaların Denkliği Hakkında Duyuru , 24.12.2012

Bulgaristan'daki yüksek öğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliği hakkında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan duyuru ekte sunulmaktadır.   

Duyuruda, diploma, ders notu, şerh ve damga sahteciliğine karşı gerekli önlemler alınıncaya kadar, Bulgaristan'daki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin ve Türkiye ve KKTC'deki üniversitelere yapılacak yatay geçişlerin, Yükseköğretim Genel Kurulunun ilgili karar tarihinden itibaren 3 ay süre ile askıya alındığı bildirilmektedir. 

Saygıyla duyurulur.  

İlgili Dosyalar :

- YÖK Duyurusu

- YOK Duyurusu - Bulgarca