Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yedek Subay Aday Adaylarının Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri , 03.06.2013

DUYURU

Yurt dışında ikamet eden yedek subay aday adaylarının işlemleri aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

Ağustos 2013 celbinden itibaren yedek subay sınıflandırma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yeni uygulama ile sınıflandırma işleminden önce sevke tabi yükümlüler için sınıflandırmaya esas bilgilerin temin edilmesi için “sevk öncesi hazırlık işlemleri” dönemi getirilmiştir.

Yedek subay adaylarının sınıflandırılmasında kullanılacak olan “Yedek Subay Aday Adaylarına Ait Sevk Öncesi Hazırlık İşlem Formu” yükümlüler tarafından doldurulup imzalandıktan sonra yurt dışı temsilciliklerine şahsen veya faksla/postayla ulaştırılacaktır.

Sözkonusu form,  e-Devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr), MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı web sayfasından (www.asal.msb.gov.tr) veya yurt dışı temsilciliklerinden temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgiye www.asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Saygıyla duyurulur.