Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

ÖĞRENCİ DOSYASI - GEREKLİ BELGELER, 11.07.2016

Öğrenci dosyası açtırmak için gerekli belgeler:


● Başvuru formu www.burgaz.bk.mfa.gov.tr adresinden veya Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilir

● En son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi

● Öğrenci olduğunu gösteren belgenin Türkçe Tercümesi (Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasından ( https://www2.mon.bg/AdminUReg/default.asp ) öğrenci kaydının olup olmadığı kontrol edilecek. Öğrenci kaydı bulunmayanların öğrenci belgelerinin Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması zorunludur.)

● Askerlik durum belgesi – Bu belgeyi ibraz etmeyenlerin askerlik durumları Askerlik Şubelerine sorulduktan sonra öğrenci dosyası açılacaktır.

● Nüfus cüzdanı aslı ve bir fotokopisi

● 4 adet vesikalık fotoğraf

● Pasaportun resimli sayfasının ve işlem görmüş sayfalarının ve varsa oturum izni kartının  fotokopisi

● Üniversiteye Bulgar ismi ile kayıt yaptıranlardan, “İsim Denklik Belgesi”- bu belge Türkiye’de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden veya Bulgaristan noterlerinden alınabilir.

•Öğrenci dosyası açtırmak için için www.Konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gereklidir. Randevusuz müracaat kabul edilmez.

●ÖNEMLİ NOT : Örgün eğitim yapılan üniversitelerin 1. ve üst sınıflarında okuyanlara öğrenci dosyası açılmaktadır. (Zorunlu haller dışında Hazırlık Sınıfında okuyanlara öğrenci dosyası açılmamaktadır.)

Öğrenci belgelerinin içeriğinde bulunması gereken bilgiler:
    -Adı Soyadı
    (Bulgaristan vatandaşlığı bulunanlar, öğrenci belgesine bulgar ismiyle birlikte Türk ismini de yazdırabilir. Sadece Bulgar ismiyle ibraz edilen öğrenci belgesine isim denklik belgesi eklenmesi zorunludur.)
    -Okula ilk kayıt tarihi (Gün/Ay/Yıl)
    -Öğrenim gördüğü sınıf (örneğin; “1.Sınıf, 2.sınıf” şeklinde)
    -Fakülte numarası
    -Eğitim dönemi (örneğin; “2016-2017 eğitim yılı” şeklinde)
    -Eğitim gördüğü bölüm
    -Mühür ve İmza

Kimlerin Öğrencilikle İlişiği Kesilir

- Lisans öğrenimi görenlerin 29; lisansüstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda,

- Öğrenimini tamamlayanların,

- Öğrenimi bırakanların,

- Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak davranışta bulunanların,

- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).