Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

GÖREV BÖLGEMİZDE ÖĞRENİM GÖREN VE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERE DUYURU, 08.12.2014

1. Resmi Gazetede 03 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6318 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişiklikler çerçevesinde, yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri değişikliğe uğramıştır.

2. Bu kapsamda öğrenimleri devam eden öğrenciler
in askerlikleri 29 yaşını geçmemek kaydıyla azami eğitim sonuna kadar, mezun olamayanların ise 29 yaş sonuna kadar ertelenebilecektir. (Azami eğitim süreleri; hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllıklar için 4 yıl, 3 yıllıklar için 5 yıl, 4 yıllıklar için 7 yıl, 5 ve üzeri için 9 yıldır)

3. Yasada yapılan yeni değişikliklere göre, ilk defa öğrenci dosyası açtıracak öğrencilerin veya öğrenci dosyası açtırmış ancak 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim yılında öğrenci belgesi ibraz etmemiş öğrencilerin 2014-2015 eğitim yılına ait öğrenim belgelerine (“uvereniye”) istinaden yapılacak erteleme işlemlerinde “Tebliğ-Tebellüğ Belgesi ve Taahhütname” düzenlenmesi ve şahsen imzalanması gerekmektedir.

4. 2014-2015 eğitim yılına ait öğrenci belgelerinin içeriğinde bulunması gereken bilgiler:

-Adı Soyadı
(Bulgaristan vatandaşlığı bulunanlar, öğrenci belgesine bulgar ismiyle birlikte Türk ismini de yazdırabilir. Sadece Bulgar ismiyle ibraz edilen öğrenci belgesine isim denklik belgesi eklenmesi zorunludur.)
-Okula ilk kayıt tarihi (Gün/Ay/Yıl)
-Öğrenim gördüğü sınıf (örneğin; “hazırlık sınıfı, 1.Sınıf, 2.sınıf” şeklinde)
-Fakülte numarası
-Eğitim dönemi (örneğin; “2014-2015 eğitim yılı” şeklinde)
-Eğitim gördüğü bölüm
-Mühür ve İmza

5. Türkçe çevirisi ile birlikte öğrenci belgeleri Başkonsolosluğumuza şahsen teslim edilecektir.
    -İlk defa dosya açtıracak hazırlık sınıfı öğrencileri belgelerini Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığından onaylatacaklardır.
    -Diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin belgelerinin Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığından onaylanmasına gerek yoktur. Başkonsolosluğumuzca müracaat esnasında öğrencinin Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığının resmi sayfasında 2014-2015 eğitim döneminde kaydı olup olmadığına bakılacaktır. Kaydı bulunmayanlardan Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığının onayı talep edilecektir.
    -Öğrenci belgelerinde karalama, kalem değişikliği, silinti, kazıntı ve üzerinde oynama bulunması halinde kabul edilmeyecektir.