Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

DÖVİZLE ASKERLİK - GEREKLİ BELGELER, 07.07.2016

Dövizli askerlik işlemleri hakkında bilgi:

● Yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süreyle bir fiil 1095 gün işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı
olarak yabancı bandıralı bir gemide çalışan vatandaşlarımız dövizle askerlik yapma hakkından yararlanabilirler. 

 İşçi – İşveren – Serbest Meslek Sahibi veya bir sanatı icra eden vatandaşlarımız için gerekli şartlar ve
belgeler;

● 1 adet fotoğraf

● Nüfus cüzdanı - 1 adet fotokopi

● Süresi geçerli olan oturum izni – Liçna Karta – Türkçe tercüme

● Geçerli süresi olan Umuma Mahsus T.C.Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfa fotokopileri
(T.C. PASAPORTU AYNI ZAMANDA BULGAR VATANDAŞLIĞI OLANLARDAN TALEP EDİLMEZ)

● Varsa Bulgaristan Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfa fotokopileri

● Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olanlardan “İsim Denklik Belgesi”. – Türkçe tercümesi
(Bu belge Türkiye’de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden
veya Bulgaristan noterlerinden alınabilir.)

•Oturum izni Bulgaristan vatandaşı ile evlilik üzerinden alınmış ise Evlilik Belgesi – Türkçe tercüme

Bunlara ilave olarak,

 İşveren ise;

● Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından Apostil onaylı firma faaliyet belgesi – Türkçe tercümesi

● Firmanın faaliyet gösterdiği adresin kira sözleşmesi – Türkçe tercümesi

● Firmanın Vergi Dairesine kayıtlı veya borcu olup olmadığını gösteren belge – Türkçe tercümesi

• Sigorta primlerinin 3 yıl yatırıldığına dair sigorta kurumundan alınan belge – Türkçe tercümesi (emeklilikle ilgili ödenen sigortalarının aylara göre dökümü- bu belgenin sadece baş sayfasının tercüme edilmesi yeterlidir.)(Bulgaristan Sigorta Kurumundan internet üzerinden sigorta bilgilerine bakılmak üzere isme alınacak özel şifre ile Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi halinde, sigorta kurumundan belge alınmasına gerek yoktur.)

İşçi ise;

● Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından Apostil onaylı Çalıştığı Firmanın Faaliyet Belgesi – Türkçe tercümesi

● Çalıştığı Firma ile yapılan iş sözleşmesi – Türkçe tercümesi

● Çalıştığı Firmada halen çalıştığına dair yazı – Türkçe tercümesi

● Sigorta primlerinin 3 yıl yatırıldığını gösteren sigorta kurumundan alınan belge – Türkçe tercümesi (emeklilikle ilgili ödenen sigortalarının aylara göre dökümü – bu belgenin sadece baş sayfasının tercüme edilmesi yeterlidir.)(Bulgaristan Sigorta Kurumundan internet üzerinden sigorta bilgilerine bakılmak üzere isme alınacak özel şifre ile Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi halinde, sigorta kurumundan belge alınmasına gerek yoktur.)

•Dövizle askerlik işlemi için www.Konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gereklidir. Randevusuz müracaat kabul edilmez.

● Bulgarca yazılı olan bütün belgelerin Başkonsolosluğumuza kayıtlı tercümanlar tarafından
tercüme edilmesi gerekmektedir.

● Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaks için yapılan müracaatlarda istenilen belgeler esastır.
Başkonsolosluğumuz bunlara ilave olarak ek belgeler talep edebilir.

● Döviz Askerlik Hizmetinden yararlanma bedeli 1.000 Euro’dur.

● Başvuru evrakları Başkonsoloslukta incelendikten sonra, dövizle askerlik hizmeti yapmaya hak kazananlara "ödeme belgesi" verilir. Ödemeler Bulgaristan'da Ziraat Bankası Şubelerine (Sofya, Filibe ve Varna) veya Türkiye'de Merkez Bankası Şubelerine yapılır. 1.000 Euro ödendikten sonra, bankadan verilen "ödeme dekontu" tekrar Başkonsolosluğa şahsen teslim edilir.

● Başvuru işlemleri sonuçlananlar askerlik hizmeti yapmış sayılır ve "askerlik hizmeti yerine getirmiştir" belgesi almaya hak kazanırlar. Sözkonusu belge e-Devlet üzerinden alınabilir.

Gemi adamı statüsünde dövizli askerlik hakkında bilgi:

● Geminin donatanı veya vekili ya da gemiyi işleten yabancı ülkede kurulu şirket tarafından tanzim
edilerek onaylanmış iş sözleşmesi.

● Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi
adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesi - 1 adet fotokopi

Nüfus cüzdanı – 1 adet fotokopi

● Umuma mahsus T.C. Pasaportu – 1 adet fotokopi

● Varsa yabancı ülke pasaportu - 1 adet fotokopi

● 1 adet Fotoğraf

● Daha önce yurtdışından askerlik ertelemesi yapılmış ise erteleme belgelerinin örnekleri

● Talep edilen belgeler hali hazırda çalışılan yabancı bayraklı gemiye ait olacaktır. Başvurunun
yapıldığı Konsolosluk haricinde erteleme yapılmışsa, bir dilekçe ile erteleme yapılan Konsolosluklardan dosyalarının getirtilmesi talep edilecektir.

● Gemi Adamı statüsünde dövizle askerlik hizmetine müracaatlarda istenilen belgeler esastır.

Başkonsolosluğumuz bunlara ilave olarak ek belgeler talep edebilir.

● Gemi yabancı bayraklı olsa dahi Türkiye’de kurulu şirketlerin işlettiği gemilerde çalışanların
dövizle askerlik hizmetine müracaatları kabul edilmez.

● Gemi Adamı statüsünde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Başkonsolosluğumuza müracaatlar şahsen yapılır.

(Halen çalıştığını gösteren belgelerle birlikte çalıştığı gemiyle limandan giriş yaparak, uçak yoluyla veya karayoluyla müracaat edilebilir.)

● Döviz Askerlik Hizmetinden yararlanma bedeli  1.000 Euro’dur.

● Başvuru evrakları Başkonsoloslukta incelendikten sonra, dövizle askerlik hizmeti yapmaya hak kazananlara "ödeme belgesi" verilir. Ödemeler Bulgaristan'da Ziraat Bankası Şubelerine (Sofya, Filibe ve Varna) veya Türkiye'de Merkez Bankası Şubelerine yapılır. 1.000 Euro ödendikten sonra, bankadan verilen "ödeme dekontu" tekrar Başkonsolosluğa şahsen teslim edilir.

● Başvuru işlemleri sonuçlananlar askerlik hizmeti yapmış sayılır ve "askerlik hizmeti yerine getirmiştir" belgesi almaya hak kazanırlar. Sözkonusu belge e-Devlet üzerinden alınabilir.