Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

ASKERLİK ERTELEME - GEREKLİ BELGELER, 07.07.2016

Askerlik Erteletmek İçin Gerekli Belgeler :

İşveren olarak askerlik erteleme işlemleri:
 

•Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından Apostil onaylı Firma Faaliyet Belgesi - Türkçe tercüme

•Firmanın faaliyet gösterdiği adresin kira sözleşmesi – Türkçe tercüme

•Firmanın Vergi Dairesine kayıtlı veya borcu olup olmadığını gösteren belge – Türkçe tercüme

•Sigorta primlerinin yatırıldığına dair sigorta kurumundan alınan belge – Türkçe tercüme (emeklilikle ilgili ödenen sigortaların aylara göre dökümü – bu belgenin sadece baş sayfasının tercüme edilmesi yeterlidir.) (Bulgaristan Sigorta Kurumundan internet üzerinden sigorta bilgilerine bakılmak üzere isme alınacak özel şifre ile Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi halinde, sigorta kurumundan belge alınmasına gerek yoktur.)

•Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olanlardan “İsim Denklik Belgesi”.– Türkçe tercüme (Bu belge Türkiye’de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden veya Bulgaristan noterlerinden alınabilir.)

•Geçerli süresi olan Umuma Mahsus T.C. Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfa fotokopileri (T.C. PASAPORTU, AYNI ZAMANDA BULGAR VATANDAŞLIĞI OLANLARDAN TALEP EDİLMEZ)

•Varsa Bulgaristan Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfa fotokopileri

•Oturum İzni - Liçna Karta – Türkçe tercüme

•Oturum izni Bulgaristan vatandaşı ile evlilik üzerinden alınmış ise Evlilik Belgesi – Türkçe tercüme

•Nüfus Cüzdanı - 1 adet fotokopi

•1 Adet fotoğraf 

•Askerlik erteleme işlemi için www.Konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gereklidir. Randevusuz müracaat kabul edilmez.

•Bulgaristan'da kurulmuş firmalar üzerinden askerlik ertelemesi yapılır. Türkiye'de kurulu firmaların
Bulgaristan'da faaliyet gösteren temsilcilikleri üzerinden askerlik ertelemesi yapılmaz.

•Bulgarca yazılı olan bütün belgelerin Başkonsolosluğumuza kayıtlı tercümanlar tarafından Tercüme
edilmesi gerekmektedir. 

•İşveren olarak yapılan askerlik ertelemelerinde talep edilen belgeler esastır. Başkonsolosluğumuz bunlara ilave olarak ek belgeler talep edebilir.

•Bulgar vatandaşlığı olan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri 38 yaş sonuna kadar yapılır.

•Bulgar vatandaşlığı bulunmayan vatandaşlarımızın askerlik erteleme süreleri Bulgaristan oturum
kartı (liçna karta) bitiş tarihine göre belirlenir.

•Yurda kesin dönüş yapanların, erteleme şartları ortadan kalkanların, ertelemeyi müteakip bir takvimyılının / 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında / toplam olarak 184 günden fazlasını yurtiçinde geçirenlerin ertelemeleri iptal edilir. 

İşçi olarak askerlik erteleme işlemleri : 

•Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından Apostil onaylı Çalıştığı Firmanın Faaliyet Belgesi – Türkçe tercümesi

•Çalıştığı Firma ile yapılan iş sözleşmesi – Türkçe tercümesi

•Çalıştığı Firmada halen çalıştığına dair yazı – Türkçe tercümesi

•Sigorta primlerinin yatırıldığına dair sigorta kurumundan alınan belge

(emeklilikle ilgili ödenen sigortalarının  aylara göre dökümü - bu belgenin sadece baş sayfasının tercüme edilmesi yeterlidir.) (Bulgaristan Sigorta Kurumundan internet üzerinden sigorta bilgilerine bakılmak üzere isme alınacak özel şifre ile Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi halinde, sigorta kurumundan belge alınmasına gerek yoktur.)

•Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olanlardan “İsim Denklik Belgesi”. – Türkçe tercümesi (Bu belge Türkiye’de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden veya Bulgaristan noterlerinden alınabilir.)

•Geçerli süresi olan Umuma Mahsus T.C. Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfa fotokopileri (T.C. PASAPORTU AYNI ZAMANDA BULGAR VATANDAŞLIĞI OLANLARDAN TALEP EDİLMEZ)

•Varsa Bulgaristan Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfa fotokopileri

•Oturum İzni - Liçna Karta – Türkçe tercümesi

Oturum izni Bulgaristan vatandaşı ile evlilik üzerinden alınmış ise Evlilik Belgesi – Türkçe tercüme

●Nüfus Cüzdanı - 1 adet fotokopi

●1 Adet fotoğraf

•Askerlik erteleme işlemi için www.Konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gereklidir. Randevusuz müracaat kabul edilmez.

.Bulgarca yazılı olan bütün belgelerin Başkonsolosluğumuza kayıtlı tercümanlar tarafından Tercüme edilmesi gerekmektedir.

•İşçi olarak yapılan askerlik ertelemelerinde talep edilen belgeler esastır. Başkonsolosluğumuz bunlara ilave olarak ek belgeler talep edebilir.

•Bulgar vatandaşlığı olan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri 38 yaş sonuna kadar yapılır.

•Bulgar vatandaşlığı bulunmayan vatandaşlarımızın askerlik erteleme süreleri Bulgaristan oturumkartı (liçna karta) bitiş tarihine göre belirlenir.

•Yurda kesin dönüş yapanların, erteleme şartları ortadan kalkanların, ertelemeyi müteakip bir takvimyılının / 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında / toplam olarak 184 günden fazlasını yurtiçindegeçirenlerin ertelemeleri iptal edilir.   

Gemi adamı statüsünde askerlik erteleme işlemleri : 

Geminin donatanı veya vekili ya da gemiyi işleten yabancı ülkede kurulu şirket tarafından tanzim
edilerek onaylanmış iş sözleşmesi

● Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesi,

● Nüfus cüzdanı - 1 adet fotokopi

● Umuma mahsus T.C. Pasaportu - 1 adet fotokopi

● Varsa yabancı ülke pasaportu

● 1 adet Fotoğraf

● Daha önce yurtdışından askerlik ertelemesi yapılmış ise erteleme belgesinin bir örneği

● Gemi Adamı statüsünde yapılan askerlik ertelemelerinde talep edilen belgeler esastır. Başkonsolosluğumuz bunlara ilave olarak ek belgeler talep edebilir.

● Gemi yabancı bayraklı olsa dahi Türkiye’de kurulu şirketlerin işlettiği gemilerde çalışanların ertelemeleri kabul edilmez

● Gemi Adamı statüsünde askerlik ertelemelerinde Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat edilmesi zorunludur. (Halen çalıştığını gösteren belgelerle birlikte çalıştığı gemiyle limandan giriş yaparak, uçak yoluyla veya karayoluyla müracaat edilebilir.)

● Gemi Adamı askerlik erteleme süreleri, sözleşme-kontrat bitiş tarihine göre belirlenmektedir.

● Yurda kesin dönüş yapanların, erteleme şartları ortadan kalkanların, ertelemeyi müteakip bir takvim yılının / 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında / toplam olarak 184 günden fazlasını yurtiçinde geçirenlerin ertelemeleri iptal edilir.