Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

YURTDIŞI HİZMET BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER, 08.07.2016

Yurtdışı Hizmet Belgesi Düzenlenmesi için Gerekli Belgeler :

1. T.C. Nüfus Cüzdanı ve geçerli T.C. pasaportu (Çift vatandaş olup Bulgaristan pasaportu kullananlardan geçerli Bulgaristan pasaportu) – asıl ve fotokopi (Nüfus cüzdanı fotokopisine güncel telefon numaraları ile Türkiye ve Bulgaristan adresleri yazılmalıdır).

2. Eski T.C. Pasaportu (sigorta primlerinin ödendiği dönemlerde kullanılan pasaport/pasaportlar) - asıl ve fotokopi (giriş çıkış sayfaları dahil işlem görmüş tüm sayfalar).

3. Bulgaristan makamlarınca verilmiş oturum izni (лична карта) – asıl ve fotokopisi (Çift vatandaş olanlardan Bulgaristan nüfus cüzdanı – asıl ve fotokopisi).

4. Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsü Bölge Müdürlüklerinden (NOI –НОИ) alınacak belgeler:

   - sigorta primlerinin ödendiği çalışma dönemlerine ilişkin döküm (Справка от персоналния регистър на НОИ за осигурителните периоди)  

   - PIK kodu belgesi (Удостоверение за ПИК)  - bu şifre ile NOI’nin Internet sayfasından (https://socialsecurity.nssi.bg) her yılın dökümü alınacak (1997 yılı ve sonrası için) ve ibraz edilecektir.

5. İşverenlerden:         

   - Şirketin kuruluş ve güncel durumuna ilişkin belge (Решение ve Актуално състояние) ve tercümesi.  

    - Sigorta Karnesi (Осигурителна книжка) - asıl ve fotokopi – tercüme edilmiş şekilde (doldurulmuş sayfalar NOI tarafından onaylı olmalıdır)

6. İşçi statüsünde olanlardan:

   - İş sözleşmesi - asıl ve fotokopi

   - Çalışma Karnesi (Трудова книжка) asıl ve fotokopi – tercüme edilmiş şekilde

   - İşverenden alınan çalışma sürelerini gösteren belge (УП-3) – asıl ve fotokopi – tercüme edilmiş şekilde.

7. Çift vatandaşlardan isim özdeşlik belgesi.

* Gerekli görüldüğü hallerde ilave belgeler talep edilecektir.

* Müracaat bizzat veya vekil tayin edilen kişi tarafından yapılır.

* Belgelerin asılları ve birer fotokopileri ibraz edilir, asılları görüldükten sonra iade edilir.

* İşlem harçlıdır.